ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการวรัญญา สมวงค์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

Read more

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการประไพ เสมหร่ำ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

Read more

ขอแสดงความยินดี กับคณะครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตราตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ประจำปี พ.ศ. 2566

Read more

ขอแสดงความยินดี กับคณะครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ประจำปี พ.ศ. 2566

Read more

ขอแสดงความยินดี กับคณะครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประจำปี พ.ศ. 2566

Read more

ขอต้อนรับ นางอภิญญา ธนกรณัฐวัชร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

Read more