กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวประไพ เสมหร่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาววรัญญา สมวงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวอรีวีร์ สายเสน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
แสดงความคิดเห็น