เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ฟ้าชมพู พระเกี้ยวเชิดชู
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (น้อมเกล้า)
** ใต้ร่มชงโค เฟื่องฟ้า สง่าน่าชม
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เราสามัคคีมั่น
ตั้งใจพากเพียร รักเรียนคือหลักสำคัญ
เราเจริญถึงขั้นชาติไทยนั้นก็จะไพบูลย์

ครูเราเยี่ยม (ครูเราเยี่ยม) นักเรียนเรายอด (นักเรียนเรายอด)
ผูกสายสัมพันธ์ กันตลอด เพิ่มพูน
ดังสายโลหิตเดียว กลมเกลียวกันทุกรุ่น
รอบรั้วของเรา อบอุ่น กายใจ (ซ้ำ)**

ฟ้าชมพู พระเกี้ยวเชิดชู ชงโคเรื่องฟ้า

** รักชาติศาสน์กษัตริย์ และเคร่งครัดระเบียบวินัย
มองการณ์ไกลเพื่อชาติไทยพัฒนา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเราแข็งแรงแกร่งกล้า
เร่งรุดการศึกษา เพื่อชาติไทย (ซ้ำ)**

คำร้อง-ทำนอง : อร่าม ขาวสะอาด

 

จิตวิญญาณกุนนที (Spirit of Kunnatee)

พวกเรา เหล่ากุนนที
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

ชมพูฟ้า ผูกใจด้วยรักเป็นสายธาร สอดประสานจิตวิญญาณน้ำเงินแดง
ส่งสายใยแห่งความรัก ให้งดงามและแข็งแกร่ง
รวมจิตใจไปสู่จุดหมาย

กุนนที ณ ที่แห่งนี้เป็นพยาน สืบสานความผูกพันของหัวใจเรา
ศิษย์และครูอันเป็นที่รัก อบอุ่นใจดังเช่นวันเก่า
เรามีเรา กันและกัน ตลอดไป

เฟื่องฟ้า จะบานในดวงใจ
ประดับไว้ในหัวใจเราแสนนาน
ชงโค งามไสว รวมหัวใจร้องขับขาน
เป็นตำนาน ณ ที่แห่งนี้

จิตวิญญาณ แห่งกุนนที รักศักดิ์ศรี ทำดี มีวินัย
สถาบันอันเป็นที่รัก จะงดงาม ตลอดไป
ในดวงใจ ของเรา เหล่ากุนนที

พวกเรา เหล่ากุนนที
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

พวกเรา เหล่ากุนนที
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

พวกเรา เหล่ากุนนที
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

พวกเรา เหล่ากุนนที
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

เฟื่องฟ้า จะบานในดวงใจ
ประดับไว้ในหัวใจเราแสนนาน
ชงโค งามไสว รวมหัวใจร้องขับขาน
เป็นตำนาน จิตวิญญาณแห่งกุนนที

Word & Melody : ครูแมดซ์ ศิวดล พลวัน
Music : ไตเติ้ล วิศรุต โรจน์มั่นคง
Mixed and mastered : นัทสึ สุรณัฐ อภิวัฒนานนท์

 

แสดงความคิดเห็น