กิจกรรมปรับเปลี่ยนและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2566 ณ วัดป่าไขแสงธรรมาราม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานีRead more