พิธีย้ายองค์พระพุทธศากยมุนีกุนนทีศรีชุมพล(หลวงพ่อคล่อง) และอัญเชิญรูปหล่อพระครูโอภาสธรรมโสภณ ประดิษฐาน ณ ศาลาไทย

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้

Read more