แสดงความยินดีกับนางพิชามญช์ พันธุ์ยุลา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองปลัดเปรียง

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้

Read more