กลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางสาวประไพ เสมหร่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอภิญญา ธนกรณัฐวัชร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางธิดารัตน์ ภักดีรักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
แสดงความคิดเห็น