You are here
Home > ศิษย์เก่า

ประมวลภาพกิจกรรม “ส่งพี่ ม.6 สู่…รั้วมหาวิทยาลัย”

ประมวลภาพกิจกรรม "ส่งพี่ ม.6 สู่...รั้วมหาวิทยาลัย" 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

Top