กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักเรียนและกิจกรรมการอบรมการใช้วิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่ ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้

Read more

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

  คลิกเพื่อดูรู

Read more