ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเอดส์โลก 2562

การประชุมผู้ปกครอง รับเงินบำรุงการศึกษาเเละจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

พิธีมอบผ้าพันคอและหมวกพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน

มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

Top