รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
➤ ห้องเรียนพิเศษ อังกฤษ – จีน (CEP) ม.1 Click

➤ ห้องเรียนพิเศษ ภาษา – คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (LMS) ม.1 Click
➤ ห้องเรียนปกติ ม.1 Click 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
➤ ห้องเรียนพิเศษ ภาษา – คณิตศาสตร์ – กฎหมาย (LML) Click

➤ ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (MSC:AI) Click
➤ ห้องเรียนปกติ ม.4 Click


 

แสดงความคิดเห็น