ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการวรัญญา สมวงค์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

แสดงความคิดเห็น