พิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566

แสดงความคิดเห็น