พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

แสดงความคิดเห็น