พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและรับทุนการศึกษา ณ วัดกุนนทีรุทธาราม ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

แสดงความคิดเห็น