นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

แสดงความคิดเห็น