เตือนพายุฤดูร้อน

     เนื่องด้วย สพฐ. และหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ได้มีคำเตือนเกี่ยวกับการเกิดพายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนองราวเดือนมีนาคมถึงเมษายน  จึงประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครอง ระมัดระวังพายุฤดูร้อนตามประกาศดังกล่าว

2

https://www.youtube.com/watch?v=urbO5yLR5Y0

บทความอื่นๆ

เตือน 6 โรคมากับหน้าร้อน

ระวังโรคท้องร่วง ช่วงหน้าร้อน

แสดงความคิดเห็น