ประมวลภาพค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด และเนตรนารี ชั้น ม.3

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด และเนตรนารี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ไร่หุบพญาแคมป์ อ.บ้านนา จ.นครนายก

ScoutCamp2558_M3_0065

ScoutCamp2558_M3_0082

ScoutCamp2558_M3_0139

ScoutCamp2558_M3_0148

ScoutCamp2558_M3_0150

ScoutCamp2558_M3_0163

ScoutCamp2558_M3_0192

ScoutCamp2558_M3_0208

ScoutCamp2558_M3_0221

ScoutCamp2558_M3_0258

ScoutCamp2558_M3_0404

ScoutCamp2558_M3_0483

ScoutCamp2558_M3_1019

ScoutCamp2558_M3_1042

ScoutCamp2558_M3_1052

ScoutCamp2558_M3_1061

ScoutCamp2558_M3_1072

ScoutCamp2558_M3_1126

ScoutCamp2558_M3_1284

ScoutCamp2558_M3_1304

ScoutCamp2558_M3_1348

ScoutCamp2558_M3_1359

ScoutCamp2558_M3_1393

ScoutCamp2558_M3_1404

ScoutCamp2558_M3_1431

ScoutCamp2558_M3_1442

ScoutCamp2558_M3_1475

ScoutCamp2558_M3_1487

ScoutCamp2558_M3_1500

ScoutCamp2558_M3_1670

ScoutCamp2558_M3_1678

ScoutCamp2558_M3_1679

ScoutCamp2558_M3_1823

ScoutCamp2558_M3_1931

ScoutCamp2558_M3_1938

ScoutCamp2558_M3_1958

ScoutCamp2558_M3_1963

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

photoalbum

*ภาพทั้งหมด 1,575 ภาพ

แสดงความคิดเห็น