โครงสร้างข้อมูล SGS

ส่งข้อมูล SGS 5 ภาคเรียน ด้วย Excel

ดาวน์โหลดไฟล์จากลิงค์ด้านล่างนี้

 

การจัดทำโครงสร้างแฟ้มข้อมูล GPAX-SGS

ดาวน์โหลดไฟล์ จากลิงค์ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น