ประมวลภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

ประมวลภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

วันที่ 11 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุมจามจุรี  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

IMG_2946

IMG_2947

IMG_2948

IMG_2949

IMG_2950

IMG_2951

IMG_2952

IMG_2953

IMG_2954

IMG_2955

IMG_2956

IMG_2957

IMG_2958

IMG_2959

IMG_2960

IMG_2961

IMG_2962

IMG_2963

IMG_2968

แสดงความคิดเห็น