ประมวลภาพพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558

ประมวลภาพพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 11 มิถุนายน  2558
ณ  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

23065804

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น