บทความนักเรียนเรื่อง “ตัวฉันกับสมาร์ทโฟน”

011351wibb5a4bzm9iofi5

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ตัวฉันกับสมาร์ทโฟน

     ในยุคสมัยนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนส่วนใหญ่บนโลกนี้มีสมาร์ทโฟนและให้ความสำคัญกับสมาร์ทโฟนมาก โดยแต่และคนสามารถเช็ค E-Mail อัพเดทสถานะและสถานที่ได้ตลอดเวลา  โดยข้อดีของสมาร์ทโฟนนี้มีมากมาย เช่น เช็คข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์  เข้าเครือข่ายสังคมได้ง่าย เช่น Facebook, Line ไม่ต้องแบกกล้องถ่ายรูป  ก็สามารถเก็บภาพที่ประทับใจและตามต้องการได้  เป็นสมุดบันทึกส่วนตัว  และอื่นๆอีกมากมาย

     การใช้สมาร์ทโฟนของตัวฉันนี้  ใช้ในหลายๆด้าน คือ การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวโดยการใช้ Facebook และ Line การหาข้อมูลและความรู้มาใช้ในการเรียน  การถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจกับเพื่อนๆและครอบครัว  โดยสามารถตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ ได้  ใช้จดบันทึกสิ่งสำคัญหรืองานที่ครูสั่ง  ดูทีวี  ดูหนัง  ฟังเพลงได้ตลอดเวลาตามความต้องการ  ใช้ค้นหาสถานที่ต่างๆที่จะไป  และใช้เป็นนาฬิกาปลุกในการตื่นไปโรงเรียน

     แต่การใช้สมาร์ทโฟนอาจทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัวไม่สนิทกันมากนัก  เพราะแต่ละคนก็สนใจแต่สมาร์ทโฟนของตนเองโดยไม่สนใจคนรอบข้าง  ถึงแม้สมาร์ทโฟนจะมีข้อดีและให้ความสะดวกสบายกับเราหลายๆอย่าง แต่เราควรที่จะแบ่งเวลาและเห็ฯคุณค่าของคนรอบข้างเรา พอๆกันหรือมากกว่าสมาร์ทโฟน  เพราะครอบครัว และเพื่อนๆ คือความสุขที่แท้จริง

น.ส.ชุติภาพร  ธงภักดิ์
นักเรียนชั้น ม.4/1 ปีการศึกษา 2557

………………………………………………………………………………………….

ตัวฉันกับสมาร์ทโฟน

     ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวัน  อุปกรณ์ชนิดนี้มีไว้ติดต่อสื่อสารหรือสนทนากันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Facebook , Line ฯลฯ  สมาร์ทโฟนทำให้การติดต่อสะดวกและรวดเร็ว

     สมาร์ทโฟนก็เปรียบเสมือนดาบสองคม มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี แต่ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าใช้ให้มีประโยชน์หรือใช้อย่างไม่มีประโยชน์  ตัวฉันเองบางครั้งก็ใช้สมาร์ทโฟนผิดที่ผิดเวลา  และใช้สมาร์ทโฟนเกินความจำเป็น  สมาร์ทโฟนมีข้อดีคือ สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว  แต่ข้อเสียคือ  ทำให้บุคคลิกภาพต่างๆ เปลี่ยนไป  และผู้คนอื่นๆ รวมทั้งตัวฉันเองนิยมใช้สมาร์ทโฟน  น่าจะเป็นเรื่องในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คที่ถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของสาวกโลกออนไลน์  และปัจจุบันมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ต่างๆ มากมาย เพื่อให้ผู้คนนั้นสนุกสนานเพลิดเพลินกับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค จนลืมไปว่าผลกระทบที่ตามมาต่างๆนาๆ เป็นอย่างไร

     ในอนาคตมีการพัฒนาโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น  เราควรใช้งานให้มีประโยชน์และเป็นเวลา  ไม่ควรเล่นอย่างสม่ำเสมอ  ควรหันมาทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนการเล่นสมาร์ทโฟน  และควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ

น.ส.ณัฐกานต์  จุลนันท์
นักเรียนชั้น ม.4/1  ปีการศึกษา 2557

แสดงความคิดเห็น