โครงการ “เน็ตเสริมปัญญา”

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จัดโครงการ “เน็ตเสริมปัญญา” สนับสนุนโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  แจก SIM CARD พร้อมแพ็กเกจ Internet 4 Mbps ไม่ลด Speed ให้กับนักเรียน ใช้ในการเรียนออนไลน์ “เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียน”
แสดงความคิดเห็น