ประเมินสมรรถนะนักเรียน ปีการศึกษา2563

ขอให้คุณครูประเมินสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ โดยกรอกข้อมูลในกรอบสีแดง
อ้างอิง เลขที่นักเรียนจาก ใบรายชื่อแนบท้าย

 

1. ประเมินสมรรถนะสำคัญนักเรียน ม.1 รายชื่อนักเรียน ม.1
2. ประเมินสมรรถนะสำคัญนักเรียน ม.2 รายชื่อนักเรียน ม.2
3. ประเมินสมรรถนะสำคัญนักเรียน ม.3 รายชื่อนักเรียน ม.3
4. ประเมินสมรรถนะสำคัญนักเรียน ม.4 รายชื่อนักเรียน ม.4
5. ประเมินสมรรถนะสำคัญนักเรียน ม.5 รายชื่อนักเรียน ม.5
6. ประเมินสมรรถนะสำคัญนักเรียน ม.6 รายชื่อนักเรียน ม.6

 

แสดงความคิดเห็น