ประเมินผู้สอน ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น  ประเมินครูผู้สอน
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3
ม.5/4
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/4

 

แสดงความคิดเห็น