ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.4

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.4

 

ช่องทางการส่งเอกสาร

  1. ส่งออนไลน์
  2. ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ป้อมยามโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
  3. ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ผู้รับ งานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ
    โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม (ประทับตราภายในวันที่ 11 มิ.ย. 63)
  4. สอบถามเพิ่มเติม โทร 08-6389-2929 หรือ 06-2369-4653
แสดงความคิดเห็น