ประชุมเชิงปฎิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560ฯ.040661ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สหเสนี)

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น