กิจกรรมออกแบบเสื้อกีฬาสี2560

รางวัลการประกวด 
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๕๐๐ บาท และรับเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๓๕๐ บาท และรับเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑๕๐ บาท และรับเกียรติบัตร
* เงินรางวัลได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แสดงความคิดเห็น