ประมวลภาพการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 28-29 มิ.ย. 59

590628_013

590628_015

590628_017

590628_018

590628_022

590628_051

590628_063

590628_082

590628_088

590629_002

590629_031

590629_032

590629_080

590629_087

590629_097

590629_124

590629_145

590629_149

590629_161

590629_166

ขมภาพกิจกรรมในวันแรก(28 มิ.ย. 59)

ตามลิงค์ด้านล่างนี้

photoalbum

ชมภาพกิจกรรมในวันที่สอง( 29 มิ.ย. 59)

ตามลิงค์ด้านล่างนี้

photoalbum

แสดงความคิดเห็น