แสดงความยินดีกับนางพิชามญช์ พันธุ์ยุลา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองปลัดเปรียง

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้

Read more

ศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โรงเรียนนาจะหลวยและโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2563

ศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้

Read more