การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า”

ดูรูปภาพทั้งหมด

Read more

พิธีย้ายองค์พระพุทธศากยมุนีกุนนทีศรีชุมพล(หลวงพ่อคล่อง) และอัญเชิญรูปหล่อพระครูโอภาสธรรมโสภณ ประดิษฐาน ณ ศาลาไทย

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้

Read more