แสดงความยินดีกับ ดร.ธัญมัย แฉล้มเขตต์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔

แสดงความคิดเห็น