You are here
Home > Posts tagged "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2"

เตือนพายุฤดูร้อน

     เนื่องด้วย สพฐ. และหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ได้มีคำเตือนเกี่ยวกับการเกิดพายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนองราวเดือนมีนาคมถึงเมษายน  จึงประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครอง ระมัดระวังพายุฤดูร้อนตามประกาศดังกล่าว บทความอื่นๆ เตือน 6 โรคมากับหน้าร้อน ระวังโรคท้องร่วง ช่วงหน้าร้อน

ประกาศ สพม. เขต 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558     จากที่ สพม. เขต 2 ได้พิจารณาจัดที่เรียนให้นักเรียนที่แจ้งความจำนงให้จัดที่เรียน สพม. เขต 2 ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  จึงได้ประกาศผลการจัดที่เรียน และให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังมารายงานตัวในวันที่ 17 เมษายน 2558  ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม (ดูการเดินทางที่นี่) หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์  และประสงค์จะจัดหาที่เรียนด้วยตนเอง   ผลการจัดที่เรียนชั้น ม.1 จาก สพม. 2 (ในเขตพื้นที่บริการ) ผลการจัดที่เรียนชั้น ม.1 จาก สพม. 2 (นอกเขตพื้นที่บริการ) ผลการจัดที่เรียนชั้น ม.1 จากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ผลการจัดที่เรียนชั้น ม.1 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ผลการจัดที่เรียนชั้น ม.1 จากโรงเรียนหอวัง

Top