You are here
Home > Posts tagged "ลูกเสือ-เนตรนารี"

ประมวลภาพค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด และเนตรนารี ชั้น ม.3

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ไร่หุบพญาแคมป์ อ.บ้านนา จ.นครนายก รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ *ภาพทั้งหมด 1,575 ภาพ

ประมวลภาพค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้น ม.1

ประมวลภาพค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้น ม.1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด 2558

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ภาพทั้งหมดบันทึกภาพ โดย  นายศิรศักดิ์  บัวมี  นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ภาพทั้งหมด 1,845 ภาพ แยกเป็น 4 ชุดครับ)  

พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา พระบรมรูป ร.6 ปีการศึกษา 2558

ชมภาพในพิธีถวายราชสดุดีฯ ร.6 ทั้งหมดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ภาพการอบรมนายหมู่ลูกเสือ,หัวหน้าหมู่เนตรนารี,หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด2558

ภาพการอบรมนายหมู่ลูกเสือ, หัวหน้าหมู่เนตรนารี, หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

Top