You are here
Home > Posts tagged "งานทะเบียนวัดผล"

ประกาศ ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

Top