You are here
Home > Posts tagged "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ"

ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดูภาพทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 28-29 มิ.ย. 59

ขมภาพกิจกรรมในวันแรก(28 มิ.ย. 59) ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ชมภาพกิจกรรมในวันที่สอง( 29 มิ.ย. 59) ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ HappyNewYear 2016 & Merry Christmas

HappyNewYear 2016 & Merry Christmas โดย กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ชมภาพงาน HappyNewYear 2016 & Merry Christmas ทั้งหมดที่

ประมวลภาพกิจกรรม : เทศกาลตรุษจีน และ คุณธรรม 12 ประการ

ประมวลภาพกิจกรรมของหมวดภาษาต่างประเทศ กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558   ***************************************************************************** กิจกรรมคุณธรรม 12 ประการ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  

Top