จำนวนนักเรียน

ข้อมูลสำรวจ ณ วันที่ 5 มิ.ย. 2558

ชั้น  ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6 
ห้อง 1  ชาย  14 18 26 9 17 13
หญิง 16 17 20 17 27 22
รวม 30 35 46 26 44 35
ห้อง 2 ชาย 16 17 9 20 12 16
หญิง 16 15 30 10 20 24
รวม 32 32 39 30 32 40
ห้อง 3 ชาย 14 24 15 4 14 19
หญิง 16 15 26 9 12 22
รวม 30 39 41 13 26 41
ห้อง 4 ชาย 15 29 16 26 16 11
หญิง 15 9 18 17 12 16
รวม 30 38 34 43 28 27
ห้อง 5 ชาย 15 25 21 3 4 5
หญิง 14 10 3 19 17 23
รวม 29 35 24 22 21 28
ห้อง 6 ชาย 17 3 4 5
หญิง  15 24 29 25
รวม 32 27 33 30
ห้อง 7 ชาย 16 13 21
หญิง  16 7 0
รวม 32 20 21
ห้อง 8 ชาย 16 18
หญิง 16 6
รวม 32 24
รวมทั้งระดับ ชาย 123 113 87 78 67 108
หญิง 124 66 97 103 117 138
รวม 247 179 184 181 184 246
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 1,221 คน

 

2,721 total views, 1 views today

แบ่งปันเรื่องนี้