ลงทะเบียนขอชื่อเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ต

บันทึก

นักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการภายใน 3 วัน

เมื่อดำเนินการเสร็จ นักเรียนต้อง เปิดใช้งาน ก่อน

 

วิธีการเปิดใช้งาน USER

1. คลิกที่ Activate your account (เปิดใช้งานครั้งแรก) เพื่อทำการเปิดใช้งาน USER ของนักเรียน เพื่อตั้งรหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้งาน

register_user01

2. กรอก USER และ PASSWORD เป็นเลขประจำตัวนักเรียน 

register_user02

3. หากในระบบมีข้อมูลของนักเรียนแล้ว จะเข้าสู่หน้าที่ให้นักเรียนสร้างรหัสผ่าน

register_user03

4. เมื่อสร้างรหัสผ่านแล้ว ให้นักเรียนกด SAVE

5. User ของนักเรียนจะสามารถใช้ได้ โดย

User ของนักเรียนทุกคน คือ เลขประจำตัวนักเรียน

Password คือ รหัสผ่านที่นักเรียนได้ตั้งในขั้นตอนการเปิดใช้งาน (ข้อที่ 4)

แสดงความคิดเห็น
แบ่งปันเรื่องนี้