ประมวลภาพกิจกรรม “ส่งพี่ ม.6 สู่…รั้วมหาวิทยาลัย”

ประมวลภาพกิจกรรม “ส่งพี่ ม.6 สู่…รั้วมหาวิทยาลัย”

29 กุมภาพันธ์ 2559

ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

Goodluck_M6_2558_002

Goodluck_M6_2558_013

Goodluck_M6_2558_026

Goodluck_M6_2558_027

Goodluck_M6_2558_028

Goodluck_M6_2558_033

Goodluck_M6_2558_036

Goodluck_M6_2558_038

Goodluck_M6_2558_040

Goodluck_M6_2558_044

Goodluck_M6_2558_051

Goodluck_M6_2558_086

Goodluck_M6_2558_089

Goodluck_M6_2558_093

Goodluck_M6_2558_113

Goodluck_M6_2558_117

Goodluck_M6_2558_118

Goodluck_M6_2558_143

Goodluck_M6_2558_146

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

photoalbum

แสดงความคิดเห็น