คุณอยู่ที่นี่
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

เรื่องการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

12018719_989528941115003_1791144373_o

รับสมัคร ม.1

 

 

รับสมัครนักเรียนม.4.2

แสดงความคิดเห็น
Top