You are here
Home > ภาพกิจกรรม > ประมวลภาพงาน Chinese New Year 2016

ประมวลภาพงาน Chinese New Year 2016

ประมวลภาพงาน Chinese New Year 2016

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

DSN_3563

DSN_3568

DSN_3574

DSN_3581

DSN_3601

DSN_3611

DSN_3616

DSN_3619

DSN_3630

DSN_3635

DSN_3654

DSN_3661

DSN_3697

DSN_3731

IMG_0468

IMG_0539

IMG_0564

IMG_0574

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

photoalbum

แสดงความคิดเห็น
Top