ประมวลภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด 2558

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

ณ ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559

KN_ScoutCamp2558_029

KN_ScoutCamp2558_055

KN_ScoutCamp2558_064

KN_ScoutCamp2558_077

KN_ScoutCamp2558_095

KN_ScoutCamp2558_105

KN_ScoutCamp2558_126

KN_ScoutCamp2558_131

KN_ScoutCamp2558_142

KN_ScoutCamp2558_185

KN_ScoutCamp2558_205

KN_ScoutCamp2558_207

KN_ScoutCamp2558_214

KN_ScoutCamp2558_246

KN_ScoutCamp2558_254

KN_ScoutCamp2558_287

KN_ScoutCamp2558_291

KN_ScoutCamp2558_315

KN_ScoutCamp2558_316

KN_ScoutCamp2558_344

KN_ScoutCamp2558_347

KN_ScoutCamp2558_371

KN_ScoutCamp2558_437

KN_ScoutCamp2558_484

KN_ScoutCamp2558_504

KN_ScoutCamp2558_513

KN_ScoutCamp2558_537

KN_ScoutCamp2558_556

KN_ScoutCamp2558_586

KN_ScoutCamp2558_587

KN_ScoutCamp2558_614

KN_ScoutCamp2558_618

KN_ScoutCamp2558_671

KN_ScoutCamp2558_692

KN_ScoutCamp2558_699

KN_ScoutCamp2558_709

KN_ScoutCamp2558_726

KN_ScoutCamp2558_728

KN_ScoutCamp2558_738

KN_ScoutCamp2558_759

KN_ScoutCamp2558_773

KN_ScoutCamp2558_786

KN_ScoutCamp2558_799

KN_ScoutCamp2558_999

KN_ScoutCamp2558_1516

KN_ScoutCamp2558_1518

KN_ScoutCamp2558_1530

KN_ScoutCamp2558_1536

KN_ScoutCamp2558_1540

KN_ScoutCamp2558_1749

KN_ScoutCamp2558_1757

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ภาพทั้งหมดบันทึกภาพ โดย  นายศิรศักดิ์  บัวมี 

นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

photoalbum(ภาพทั้งหมด 1,845 ภาพ แยกเป็น 4 ชุดครับ)

 

แสดงความคิดเห็น