คุณอยู่ที่นี่
Home > ภาพกิจกรรม > ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ม.5

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ม.5

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่  15  ธันวาคม  2558

581215_079

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา #1

581215_084

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา #2

581215_103

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา #3

581215_106

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา #4

581215_132

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา #5

581215_143

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา #6

581215_159

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา #7

581215_181

นักเรียนปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ เขายายเที่ยง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา #1

581215_194

ครูจารุพรรณ  วิไลจารุวรรณ ปลูกต้นราชพฤกษ์ 

581215_206

นักเรียนปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ เขายายเที่ยง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา #2

581215_631

นักเรียนปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ เขายายเที่ยง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา #3

581215_634

ครูอรวีร์  สายเสน  ปลูกต้นราชพฤกษ์

581215_681

ครูและนักเรียนรับหนังสติ๊กและลูกไม้เบญจพรรณ

581215_654

นักเรียนร่วมกันปลูกป่าโดยการใช้หนังสติ๊กยิง ลูกไม้เบญจพรรณ

581215_684

นักเรียนร่วมรับประทานอาหารเชิงระบบนิเวศ #1

581215_691

นักเรียนร่วมรับประทานอาหารเชิงระบบนิเวศ #2

581215_692

นักเรียนร่วมรับประทานอาหารเชิงระบบนิเวศ #3

581215_425

เยี่ยมชมฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ก #1

581215_403

เยี่ยมชมฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ก #2

581215_371

เยี่ยมชมฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ก #3

581215_369

เยี่ยมชมฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ก #4

581215_810

นักเรียนทดลองขี่ม้า #1

581215_495

นักเรียนทดลองขี่ม้า #2

581215_858

บรรยากาศในฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค

 

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

photoalbum

แสดงความคิดเห็น
Top