คุณอยู่ที่นี่
Home > ภาพกิจกรรม > ประมวลภาพขบวนนักเรียนเชิญประชาชนทำบุญเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 2558

ประมวลภาพขบวนนักเรียนเชิญประชาชนทำบุญเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 2558

ประมวลภาพขบวนนักเรียนเชิญประชาชนทำบุญเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 2558

ในวันที่  22-23  ธันวาคม  2558

ณ หอประชุมจามจุรี  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

แสดงความคิดเห็น
Top