คุณอยู่ที่นี่
Home > กลุ่มบริหารงานบุคคล > รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

ประกาศโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

(งบประมาณรายได้สถานศึกษา)

1-resize

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่

แสดงความคิดเห็น
Top