พิธีมอบประกาศนียบัตรกิจกรรม “ของขวัญทางปัญญา” ลายธรรมบนไทม์ไลน์ 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตรกิจกรรม “ของขวัญทางปัญญา” ลายธรรมบนไทม์ไลน์
ระดับชั้น ม.1-6
วันที่ 3 กันยายน 2558
โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

01

 

 

แสดงความคิดเห็น