คุณอยู่ที่นี่
Home > ภาพกิจกรรม > ภาพการอบรมการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21

ภาพการอบรมการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21

ประมวลภาพการอบรมการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558

ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

IMG_4302

 

แสดงความคิดเห็น
Top