คุณอยู่ที่นี่
Home > ภาพกิจกรรม > รับประกาศนียบัตรการประกวดแข่งขันออกแบบลายเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา2558

รับประกาศนียบัตรการประกวดแข่งขันออกแบบลายเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา2558

ภาพการรับประกาศนียบัตรการประกวดแข่งขันออกแบบลายเสื้อกีฬาสี

ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 17 สิงหาคม 2558

IMG_20150817_082757

 

 

แบบเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

02

แสดงความคิดเห็น
Top