ประมวลภาพงานวันแม่แห่งชาติ 2558

ประมวลภาพการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

วันที่  11 สิงหาคม 2558

ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

IMG_7082

 

แสดงความคิดเห็น