ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา2558

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

06

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

Facebook alt 4

แสดงความคิดเห็น