ประมวลภาพการประชุมครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558

ประมวลภาพการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558  

ณ หอประชุมจามจุรี  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

IMG_7911

IMG_7912

IMG_7913

IMG_7914

IMG_7915

IMG_7916

IMG_7917

IMG_7918

IMG_7919

IMG_7920

IMG_7923

IMG_7925

IMG_7930

IMG_7931

IMG_7932

IMG_7933

IMG_7936

IMG_7937

IMG_7939

แสดงความคิดเห็น